Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3115. Sklep št. 5/17 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9070.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) na 22. redni seji dne 14. 11. 2017 sprejel
S K L E P  Š T. 5/17 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
846/9
446
1070 – Arclin
1680/7
89
1069 – Šentjungert
1689/8
176
1069 – Šentjungert
1689/9
13
1069 – Šentjungert
1689/10
15
1069 – Šentjungert
496/1
4578
1074 – Spodnja Hudinja
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-13/2016
Celje, dne 14. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.