Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3107. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 9055.

  
Na podlagi 65. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo (Uradni list RS, št. 6/15) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
1. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kovinske industrije
in
2. Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z., Sekcija za kovine
in
kot predstavniki delavcev:
1. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
2. KNSS Neodvisnost
3. Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic
D O D A T E K  š t.  2 
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije 
TARIFNA PRILOGA 
1. člen 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št 6/17: v nadaljevanju Tarifna priloga 1 – 2017), tako da se ti dve po novem glasita:
1. NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA 
Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
527,22
3,03
II.
575,94
3,31
III.
636,84
3,66
IV.
725,58
4,17
V.
791,70
4,55
VI.
925,68
5,32
VII.
1.080,54
6,21
VIII.
1.233,66
7,09
IX.
1.459,86
8,39
2. REGRES 
Najnižji znesek regresa za letni dopust znaša 850 € in velja do določitve novega zneska.
2. člen 
Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 1 – 2017.
Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. novembra 2017
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Združenje kovinske industrije 
predsednica Upravnega odbora 
Slavka Marinič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije, 
Sekcija za kovine 
podpredsednik sekcije 
Jurij Marjanovič l.r.
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije 
Slovenije (SKEI) 
predsednica 
Lidija Jerkič l.r.
 
KNSS Neodvisnost 
predsednica 
Evelin Vesenjak l.r.
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost 
za dejavnost proizvodnje motornih vozil, 
prikolic in polprikolic 
podpredsednik 
Slavko Pungeršič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 11. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005-54 o tem, da je Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 13/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti