Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3105. Akt o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 8983.

  
Na podlagi petega odstavka 268. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15) se v 2. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbi Komisije (EU) št. 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2017/459);«.
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Uredbo (EU) št. 984/2013« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) št. 2017/459«.
3. člen 
V drugem odstavku 28. člena se v četrti alinei črta besedilo »in bilančnih razlik«.
4. člen 
33. člen se črta.
5. člen 
V drugem stavku 34. člena se beseda »četrtletnih« nadomesti z besedo »mesečnih«.
6. člen 
36. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-2/2017-07/228
Maribor, dne 19. oktobra 2017
EVA 2017-2430-0057
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti