Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3062. Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega odvetnika, stran 8716.

  
Na podlagi drugega odstavka 75. člena in za izvrševanje 52. člena ter drugega odstavka 64. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega odvetnika 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obliko in način nošenja službenega oblačila generalnega državnega odvetnika, namestnika generalnega državnega odvetnika, višjega državnega odvetnika in državnega odvetnika (v nadaljnjem besedilu: toga).
2. člen 
(toga) 
(1) Toga je posebno vrhnje oblačilo zelene barve.
(2) Kroj in blago toge sta enotna za vse državne odvetnike.
3. člen 
(znamenje) 
(1) Na levi rami toge je pripeto znamenje državnega odvetnika.
(2) Znamenje državnega odvetnika sestavljata trak in priponka (v nadaljnjem besedilu: znamenje). Trak je zelene barve in je na sprednjem spodnjem robu enake barve kot priponka. Priponka je okrogli znak.
(3) Državni odvetnik ima priponko bele barve, višji državni odvetnik pa priponko rdeče barve.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena ima generalni državni odvetnik znamenje v celoti rdeče barve.
4. člen 
(nošenje) 
(1) Državni odvetnik nosi togo preko svojega oblačila pri opravljanju nalog državnega odvetništva, vselej pa pri udeležbi na glavnih obravnavah in narokih.
(2) Za dostojen videz in vzdrževanje toge skrbi državni odvetnik.
5. člen 
(uničenje) 
Ob prenehanju delovnega razmerja pri Državnem odvetništvu Republike Slovenije ali v primeru izrabe toge za njeno uničenje poskrbi Državno odvetništvo Republike Slovenije.
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca (Uradni list RS, št. 5/09 in 23/17 – ZDOdv).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2017.
Št. 007-282/2017
Ljubljana, dne 3. novembra 2017
EVA 2017-2030-0025
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost