Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3060. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti sedeža in zunanjih oddelkov državnega odvetništva, stran 8713.

  
Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) in po predhodno pridobljenem mnenju generalnega državnega odvetnika z dne 15. 11. 2017 minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o organizaciji in pristojnosti sedeža in zunanjih oddelkov državnega odvetništva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa organizacijo in stvarno ter krajevno pristojnost sedeža in zunanjih oddelkov Državnega odvetništva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državno odvetništvo).
2. člen 
(organiziranost državnega odvetništva) 
(1) Državno odvetništvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sedežu in na zunanjih oddelkih.
(2) Sedež državnega odvetništva je v Ljubljani.
(3) Zunanji oddelki državnega odvetništva so v Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju.
3. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Notranje organizacijske enote so: oddelki, uradi, službe in pisarne.
4. člen 
(oddelek) 
(1) Oddelek, ki ga vodi višji državni odvetnik ali državni odvetnik (v nadaljnjem besedilu: državni odvetnik), določen z letnim razporedom dela, se organizira po posameznih pravnih področjih.
(2) Vodja oddelka skrbi za tekoče in strokovno delo na oddelku, za ustrezno obremenitev državnih odvetnikov, kandidatov in drugih javnih uslužbencev ter opravlja druge naloge določene v pravilniku, ki ureja poslovanje državnega odvetništva.
(3) Mednarodni oddelek je stalni specializirani oddelek na sedežu državnega odvetništva.
5. člen 
(urad) 
(1) V državnem odvetništvu se oblikuje urad generalnega državnega odvetnika in uradi zunanjih oddelkov (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Urad vodi državni odvetnik ali drugi javni uslužbenec, določen z letnim razporedom dela.
6. člen 
(sekretariat) 
(1) Na sedežu državnega odvetništva se oblikuje sekretariat, ki ga vodi generalni sekretar.
(2) V sekretariatu se za opravljanje posameznih vrst strokovno-tehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog lahko oblikujejo službe in pisarne za pisarniško delo.
(3) Službo in pisarno za pisarniško delo vodi vodja službe ali vodja pisarne, določen z letnim razporedom dela.
7. člen 
(stvarna in krajevna pristojnost) 
(1) Državno odvetništvo na sedežu zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, Okrajnim sodiščem v Cerknici, Okrajnim sodiščem v Domžalah, Okrajnim sodiščem v Grosuplju, Okrajnim sodiščem v Kamniku, Okrajnim sodiščem v Kočevju, Okrajnim sodiščem v Litiji, Okrajnim sodiščem v Trbovljah in Okrajnim sodiščem na Vrhniki, Okrožnim sodiščem v Ljubljani, Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, Upravnim sodiščem Republike Slovenije, pred Višjim sodiščem v Ljubljani, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Ljubljana.
(2) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Mariboru zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, Okrajnim sodiščem v Lenartu, Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu, Okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici, Okrožnim sodiščem v Mariboru, Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, Delovnimsodiščem v Mariboru, Delovnim sodiščem v Mariboru – zunanjim oddelkom v Slovenj Gradcu, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Mariboru, pred Višjim sodiščem v Mariboru, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Maribor ali sodnega okrožja Slovenj Gradec.
(3) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Celju zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Celju, Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim sodiščem v Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah, Okrajnim sodiščem v Velenju, Okrajnim sodiščem v Žalcu, Okrožnim sodiščem v Celju, Delovnim sodiščem v Celju, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Celju, pred Višjim sodiščem v Celju, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Celje.
(4) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kopru zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Kopru, Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici, Okrajnim sodiščem v Piranu, Okrajnim sodiščem v Postojni, Okrajnim sodiščem v Sežani, Okrožnim sodiščem v Kopru, Delovnim sodiščem v Kopru, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Novi Gorici, pred Višjim sodiščem v Kopru, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Koper.
(5) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kranju zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Kranju, Okrajnim sodiščem na Jesenicah, Okrajnim sodiščem v Radovljici, Okrajnim sodiščem v Škofji Loki, Okrožnim sodiščem v Kranju, Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani – zunanjim oddelkom v Kranju, Upravnim sodiščem Republike Slovenije, pred Višjim sodiščem v Ljubljani, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Kranj.
(6) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Murski Soboti zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Murski Soboti, Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni, Okrajnim sodiščem v Lendavi, Okrajnim sodiščem v Ljutomeru, Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, Delovnim sodiščem v Mariboru – zunanjim oddelkom v Murski Soboti, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Mariboru, pred Višjim sodiščem v Mariboru, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Murska Sobota.
(7) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Novi Gorici zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Novi Gorici, Okrajnim sodiščem v Ajdovščini, Okrajnim sodiščem v Idriji, Okrajnim sodiščem v Tolminu, Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, Delovnim sodiščem v Kopru – zunanjim oddelkom v Novi Gorici, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Novi Gorici, pred Višjim sodiščem v Kopru, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Nova Gorica.
(8) Zunanji oddelek državnega odvetništva v Novem mestu zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu, Okrajnim sodiščem v Brežicah, Okrajnim sodiščem v Črnomlju, Okrajnim sodiščem v Krškem, Okrajnim sodiščem v Sevnici, Okrajnim sodiščem v Trebnjem, Okrožnim sodiščem v Novem mestu, Okrožnim sodiščem v Krškem, Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani – zunanjim oddelkom v Brežicah in zunanjim oddelkom v Novem mestu, Upravnim sodiščem Republike Slovenije, pred Višjim sodiščem v Ljubljani, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Novo mesto in Krško.
(9) Zunanji oddelek državnega odvetništva na Ptuju zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, Okrajnim sodiščem v Ormožu, Okrožnim sodiščem na Ptuju, Delovnim sodiščem v Mariboru – zunanjim oddelkom na Ptuju, Upravnim sodiščem Republike Slovenije – zunanjim oddelkom v Mariboru, pred Višjim sodiščem v Mariboru, Višjim delovnim in socialnim sodiščem, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Ptuj.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2017.
Št. 007-284/2017
Ljubljana, dne 15. novembra 2017
EVA 2017-2030-0023
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost