Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič, stran 8681.

  
Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 9. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič 
1. člen 
4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010, v nadaljnjem besedilu Odlok), se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
054160
054161
C R1 218
Črnomelj–Stranska vas
C 255100
2.256
3.872 Črnomelj
2.
054160
054163
C 255100
Stranska vas–Štiri roke
C 255010
1.587
3.
054160
054164
C 255010
Štiri roke–Štrekljevec
C R2 421
2.721
4.
255010
255012
C G2 105
Metlika–Krvavčji Vrh
C 370050
2.054
2.541 Metlika
5.
255010
255013
C 370050
Krvavčji Vrh–Štiri roke
C 054160
3.557
6.
255010
255014
C 054160
Štiri roke–Semič
C 255100
1.731
7.
255100
255101
C R1 218
Gradac–Stranska vas
C 054160
2.512
1.365 Metlika
8.
255100
255102
C 054160
Stranska vas–Semič
C R2 421
3.141
9.
255100
255103
C R2 421
Semič vrtec–Roška c.–Gaber
C R1 216
3.516
10.
255170
255171
C 255060
G. Lokvica–Krvavčji Vrh
C 255010
252
2.020 Metlika
11.
370050
370051
C 054160
Goliš–Gradnik–Krvavčji Vrh
C 255010
4.968
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Semič znaša 28.295 m (28,295 km).«
2. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
370110
370111
C 255100
Prosvetna ul.–Vavpča vas–Trata
C R2 421
863
2.
370110
370112
O 370111
Vavpča vas–Roška c.
C 255100
253
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Semič znaša 1.116 m (1,116 km).
Mestne ali krajevne ceste (LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
370210
370211
C 255100
Kolodvorska cesta–ŽP Semič
Z ŽP
554
2.
370230
370233
C R2 421
Pri pošti
C 370110
175
3.
370230
370237
C 255100
Taborska ulica
O 870431
74
4.
370240
370241
C R2 421
Šolska ulica
O 870541
337
5.
370260
370261
C R2 421
Obrtna cona I
C R2 421
557
6.
370260
370262
O 370261
Obrtna cona II
Z objekt
91
7.
370260
370263
O 370261
Obrtna cona III
O 870541
309
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Semič znaša 2.097 m (2,097 km).«
3. člen 
6. člen Odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih Občine Semič in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
870010
870011
C R1 216
Črmošnjice–GD–pokopališče
Z pokop.
984
2.
870010
870012
C R1 216
Črmošnjice–povezava I
O 870011
136
3.
870010
870013
C R1 216
Črmošnjice–povezava II
O 870011
203
4.
870010
870014
O 870011
Črmošnjice 1c
Z HŠ 1c
131
5.
870020
870021
C R1 216
Mašelj–ribogojnica–Črmošnjice
O 870011
869
6.
870030
870031
C R1 216
Srednja vas–cerkev–črpališče
C R1 216
509
7.
870030
870032
O 870031
Srednja vas 7b
Z HŠ 7b
173
8.
870030
870033
O 870031
Srednja vas–povezava
C R1 216
81
9.
870040
870041
C R1 216
Brezovica
Z HŠ 1
324
10.
870050
870051
C R1 216
Blatnik
Z HŠ 3
551
11.
870050
870052
C R1 216
Vrčice
Z HŠ 7
266
12.
870060
870061
C R1 216
Sela pri Vrčicah
Z HŠ 2
537
13.
870070
870071
C R3 664
Rožni Dol
Z HŠ 17
1.047
14.
870080
870081
O 870071
Brezje pri Rožnem Dolu
Z HŠ 4
997
15.
870090
870091
C R3 664
ŽP Rožni Dol–Pribišje
Z HŠ 9
1.169
16.
870090
870092
C R3 664
ŽP Rožni Dol
Z ŽP
154
17.
870090
870093
O 870091
Pribišje 2
Z HŠ 2
127
18.
870100
870101
C R3 664
Gornje Laze
Z HŠ 3
949
19.
870100
870102
O 870101
Farma piščancev
Z HŠ 21
268
20.
870100
870103
O 870101
G. Laze–Marjanovič
Z HŠ 6
209
21.
870120
870121
C R3 664
Preloge
Z HŠ 3
628
22.
870130
870131
C R3 664
Potoki
Z HŠ 5
1.578
23.
870140
870141
O 870571
Kot–Tajčbirt
C 255100
1.245
24.
870140
870142
O 870141
Pod magistralo
C R1 216
309
25.
870140
870143
O 870571
Kot–kapela–partizanka
C R1 216
480
26.
870140
870144
C R1 216
Pod vrhom
C R1 216
743
27.
870140
870145
O 870144
Pod vrhom–Jakša
Z HŠ 20
259
28.
870140
870146
O 870511
ŽP–Ul. k Tajčbirtu
O 870141
211
29.
870140
870147
C R1 216
Gaber
Z HŠ 70
206
30.
870150
870151
O 870571
Pod progo
Z HŠ 16
425
31.
870160
870161
O 870501
Sadinja vas–Trebnji Vrh
C R2 421
1.092
32.
870160
870162
C R2 421
Sv. Rok–Brstovec–Stranska vas
C 255100
3.434
33.
870160
870163
O 870162
Vinji vrh–cerkev
Z cerkev
357
34.
870170
870171
O 870161
Trebnji Vrh
Z HŠ 1
379
35.
870180
870181
C R2 421
Starihov Vrh
Z HŠ 7
271
36.
870190
870191
O 870162
Nestoplja vas
Z HŠ 6
500
37.
870200
870201
C R2 421
Lipovec
Z HŠ 9
385
38.
870210
870211
C R2 421
Pugled
Z HŠ 1
1.224
39.
870220
870221
C R2 421
Trata–Mladica
C 255100
873
40.
870220
870222
C 255100
Pot k Lebici–povezava
C 255100
478
41.
870220
870223
O 870222
Pot k Lebici N.H.
Z N.H.
77
42.
870220
870224
O 870222
Pot k Lebici–OŠ Semič
C 370240
261
43.
870230
870231
O 870221
Trata
Z HŠ 12
183
44.
870250
870251
C R2 421
Sela–Sv. Duh
O 870541
337
45.
870250
870252
O 870541
Sv. Duh–tri roke
C 255010
590
46.
870260
870261
C 255100
Praprot–Krupa I
C 054160
256
47.
870260
870262
C 054160
Krupa–Moverna vas
Z HŠ 5
848
48.
870260
870263
O 870262
Krupa–izvir Krupe
Z HŠ 3
257
49.
870260
870264
O 870262
Krupa 6
Z HŠ 6
108
50.
870260
870265
C 255100
Praprot 9
Z HŠ 9
256
51.
870260
870266
O 870265
Praprot–Krupa II
C 054160
195
52.
870260
870267
O 870261
Praprot–povezava
O 870265
77
53.
870260
870268
O 870262
Krupa–Hluparjev mlin
Z HŠ 1
299
54.
870260
870269
O 870262
Krupa 11
Z HŠ 11
89
55.
870280
870281
C R2 421
Anzlova gora–Iskra
Z HŠ 65
613
56.
870280
870282
C R2 421
Vrtača–Plut
Z HŠ 22
399
57.
870280
870283
C R2 421
Vajdova ul.–Padar
Z HŠ 79
297
58.
870280
870284
O 870282
Vrtača–povezava
O 870282
118
59.
870290
870291
C R2 421
Vajdova ul.–Oskoršnica
Z HŠ 8
814
60.
870290
870292
O 870291
Oskoršnjca 11
Z HŠ 11
383
61.
870290
870293
O 870291
Oskoršnica 7
Z HŠ 7
121
62.
870300
870301
C R2 421
Zg. Kašča–Med vinogradi
O 870431
453
63.
870300
870302
C R2 421
Zg. Kašča–Lekan
C 870300
384
64.
870300
870303
C 870300
Zg. Kašča 16
Z HŠ 16
135
65.
870300
870304
C 870300
Zg. Kašča 37
Z HŠ 37
136
66.
870300
870305
C R2 421
Vajdova ul.–Kambič
C R2 421
199
67.
870310
870311
C 054160
Goliš 14a
Z HŠ 14a
313
68.
870320
870321
C R2 421
Podreber–povezava
C R2 421
466
69.
870320
870322
O 870321
Podreber–Ogulin
Z N.H.
131
70.
870320
870323
C R2 421
Podreber–Jakša
Z HŠ 3
184
71.
870330
870331
C R2 421
Kal
C R2 421
1.479
72.
870330
870333
O 870331
Kal–črpalnica–Golobič
Z HŠ 2
425
73.
870330
870334
O 870331
Kal–trafo–Kofalt
O 870331
206
74.
870330
870335
O 870331
Kal–cerkev
Z cerkev
120
75.
870330
870336
O 870331
Kal–Pašič
Z N.H.
111
76.
870330
870337
O 870331
Kal–Štefanič–Sepaher
Z HŠ 9a
100
77.
870340
870341
C R2 421
Osojnik–Brezova Reber
O 870345
1.778
78.
870340
870342
O 870341
Osojnik–povezava
O 870341
258
79.
870340
870343
O 870341
Osojnik–Vrbince
Z HŠ 36
668
80.
870340
870345
C 870340
Brezova Reber
Z HŠ 9
183
81.
870340
870346
O 870345
Brezova Reber–Maline
C R2 421
1.459
82.
870340
870347
O 870341
Nepče–rezervoar
Z HŠ 33
254
83.
870350
870351
O 870346
Maline
Z HŠ 17
468
84.
870350
870352
O 870351
Maline–povezava
O 870351
330
85.
870360
870361
C R2 421
Štrekljevec I
O 870363
536
86.
870360
870362
O 870364
Štrekljevec–rezervoar
Z HŠ 21
263
87.
870360
870363
O 870364
Štrekljevec 20
Z HŠ 20
214
88.
870360
870364
O 870361
Štrekljevec II
C R2 421
262
89.
870370
870371
C 370050
Omota 12
Z HŠ 12
604
90.
870370
870372
O 870371
Omota 5
Z HŠ 5
199
91.
870370
870373
O 870371
Omota–Ivanetič–Groblar
Z HŠ 10
188
92.
870370
870374
O 870371
Omota–Črešnjevec
C 255010
1.330
93.
870380
870381
C 370050
Praproče 3
Z HŠ 3
367
94.
870380
870382
O 870381
Praproče 1
Z HŠ 1
46
95.
870390
870391
C 370050
Gradnik–Sodji Vrh–Hrastov hrib
C R2 421
2.739
96.
870390
870392
O 870391
Gradnik–Sodji Vrh
O 870391
436
97.
870390
870393
O 870391
Sodji Vrh–Dragomlja vas
C 255140
1.256
1.031 Metlika
98.
870390
870394
O 870391
Sodji Vrh 9
Z HŠ 9
143
99.
870390
870395
O 870391
Sodji Vrh–povezava
O 870394
48
100.
870400
870401
C 255010
Krvavčji Vrh 14
Z HŠ 14
100
101.
870400
870402
C 255010
Krvavčji Vrh 23
Z HŠ 23
134
102.
870410
870411
C 255010
Cerovec–Štublar
C 255010
744
103.
870410
870412
O 870411
Cerovec–Radoš
Z HŠ 3
171
104.
870410
870413
O 870411
Cerovec–Hrib pri Cerovcu
C 370050
1.369
105.
870410
870414
O 870411
Cerovec–Dušak–Plut
O 870411
208
106.
870410
870415
O 870413
Hrib–Bukovec
Z HŠ 2a
95
107.
870420
870421
C 255010
Črešnjevec–Šuklje
Z HŠ 26
140
108.
870420
870422
C 255010
Črešnjevec–povezava
O 870374
184
109.
870420
870423
C 255010
Črešnjevec–Črešnjev Vrh
Z HŠ 23
252
110.
870420
870424
C 255010
Črešnjevec–Krupa
Z gozdna
105
111.
870430
870431
C 255100
Med vinogradi
O 870435
1.135
112.
870430
870432
C 255100
Stara gora
O 870431
1.385
113.
870430
870433
O 870561
Ulica Dr. Derganca
Z N.H.
504
114.
870430
870434
C 255100
Dom paraplegikov–Roška cesta
C 255100
198
115.
870430
870435
O 870611
Smuška cesta–Med vinogradi
O 870611
921
116.
870430
870436
O 870431
Matevž–Stara gora–Lipec
O 870432
338
117.
870430
870437
O 870434
Stara cesta–Ulica Dr. Derganca
O 870433
342
118.
870430
870438
C 255100
Cankarjeva pot
Z HŠ 9
197
119.
870430
870439
O 870431
Strma pot
Z HŠ 6
56
120.
870440
870441
O 870612
Anzlova g.–Trdinova pot
Z HŠ 19
695
121.
870440
870442
O 870612
Anzlova g.–Poč–Sever
Z HŠ 38
168
122.
870440
870443
O 870612
Anzlova g.–Jokovčan–Podgornik
Z HŠ 76
77
123.
870450
870451
C 255100
Stranska vas–grad Krupa
C 255100
966
124.
870450
870452
O 870451
Podgrajski mlin
Z mlin
173
125.
870450
870453
C 255100
Stranska vas–Oven–Štricel
Z HŠ 14
195
126.
870450
870454
O 870453
Stranska vas–povezava
C 054160
104
127.
870460
870461
O 870611
Smuška c.–Stara cesta na Smuk
Z N.H.
356
128.
870460
870462
O 370233
Pri pošti
C R2 421
116
129.
870460
870463
O 870503
Draganj Dol
Z HŠ 7
180
130.
870470
870471
O 870262
Krupa 15
Z HŠ 15
109
131.
870500
870501
O 870571
Sadinja vas–Draganj Dol–Vavpča vas
C 370110
1.832
132.
870500
870502
O 870501
Sadinja vas–Spodnje Gorenjce
O 870571
310
133.
870500
870503
C 255100
Drganj Dol–Novina
Z HŠ 15
689
134.
870510
870511
C 370210
Kolodvorska cesta–Sv. Jožef
O 870571
596
135.
870510
870512
O 870511
GD Kot–Brezje
O 870571
65
136.
870510
870513
O 870571
Sv. Jožef–Sadinja vas
O 870501
178
137.
870520
870521
C 255100
Stara cesta Bucik
C 255100
101
138.
870520
870522
C 255100
Pošta–KC Semič
O 870561
173
139.
870520
870523
O 870561
Krč–Roška cesta
C 255100
40
140.
870530
870532
C 370110
Vavpča vas–Pustavrh–Sv. Mihael
C R2 421
398
141.
870530
870533
O 870532
Vavpča vas–povezava
C 370110
101
142.
870530
870534
C 370110
Prosvetna ulica
Z HŠ 18
88
143.
870530
870535
O 870501
Vavpča vas–Nampel
Z N.H.
218
144.
870540
870541
C R2 421
Sela–Sv. Duh–Coklovca
Z HŠ 18
999
145.
870540
870542
O 870541
Sela–Nace–Golobič
O 870251
193
146.
870540
870543
O 870251
Spodnja Kašča
C R2 421
225
147.
870550
870551
C 255100
Srednja pot
Z HŠ 12
367
148.
870550
870552
O 870551
Pod Primožem
C 255100
239
149.
870560
870561
C 255100
Krč
C 255100
693
150.
870570
870571
C R1 216
Kot–Sp. Gorenjce–Roška c.
C 255100
2.341
151.
870600
870601
C R1 216
Vrčice–Planina–Mirna gora
Z Pl. dom
8.992
152.
870610
870611
C R3 664
Gaber–Smučka cesta–Smuk
Z Smuk
5.380
153.
870610
870612
O 870611
Smučka luža–Oskoršnica
C R2 421
1.712
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Semič znaša 87.857 m (87,857 km).«
4. člen 
Ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2017-168(507), z dne 2. 10. 2017.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2010-11
Semič, dne 9. novembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.