Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3042. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 8624.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 14. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje 
I. 
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 18,93 EUR na efektivno uro. Cena storitve znaša za nedeljske dni 22,94 EUR na efektivno uro, za praznične dni pa 23,74 EUR na efektivno uro.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Mestne občine Celje znaša končna cena za uporabnika 5,10 EUR na efektivno uro.
III. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št: 122-47/2016 z dne 29. 11. 2016 (Uradni list RS, št. 78/16).
IV. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 12. 2017.
Št. 122-44/2017
Celje, dne 14. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.