Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3037. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo od 1. oktobra 2017, stran 8618.

  
Na podlagi 36. člena v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena, 39. in 87. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17 in 40/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 19. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo od 1. oktobra 2017 
Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. oktobra 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 797,16 eura ali 583,52 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II 
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. oktobra 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 3.188,64 eura ali 2.334,08 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III 
Najnižja pokojnina znaša od 1. oktobra 2017 za v tem letu uveljavljene pokojnine 207,26 eura.
IV 
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2017, se odmerijo od osnove najmanj v višini 456,37 eura.
Nadomestilo iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2017, lahko znaša največ 1.825,50 eura.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2017/28-4/1
Ljubljana, dne 19. oktobra2017
EVA 2017-2611-0054
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Milan Utroša l.r.
Predsednik