Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3036. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. oktobra 2017, stran 8618.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17 in 40/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 19. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. oktobra 2017 
Od 1. oktobra 2017 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 93,27 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljeno v istem obdobju, pa največ 1.825,50 eura.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2017/28-4/2
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EVA 2017-2611-0052
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Milan Utroša l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost