Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3031. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja, stran 8607.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 184. seji 1. 6. 2017, ministrica, pristojna za izobraževanje, sprejme naslednje prenovljene izobraževalne programe Splošne in Strokovne gimnazije:
1. Splošna gimnazija:
– Gimnazija,
– Gimnazija (š),
– Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
– Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (š),
– Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
– Dvojezična slovensko madžarska gimnazija,
– Klasična gimnazija.
2. Strokovna gimnazija:
– Ekonomska gimnazija,
– Ekonomska gimnazija (š),
– Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
– Tehniška gimnazija,
– Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
– Umetniška gimnazija – glasbena smer,
– Umetniška gimnazija – plesna smer,
– Umetniška gimnazija – likovna smer,
– Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – likovna smer,
– Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – glasbena smer.
2. člen 
(1) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena nadomestijo naslednje izobraževalne programe Splošne in Strokovne gimnazije, kot sledi:
– Izobraževalni program Gimnazija nadomesti izobraževalni program Gimnazija, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Gimnazija (š) nadomesti izobraževalni program Gimnazija (š), ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri nadomesti izobraževalni program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (š) nadomesti izobraževalni program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (š), ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri nadomesti izobraževalni program Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Dvojezična slovensko madžarska gimnazija nadomesti izobraževalni program Dvojezična slovensko madžarska gimnazija, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98 in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Klasična gimnazija nadomesti izobraževalni program Klasična gimnazija, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98 in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Ekonomska gimnazija nadomesti izobraževalni program Ekonomska gimnazija, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Ekonomska gimnazija (š) nadomesti izobraževalni program Ekonomska gimnazija (š), ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija (Uradni list RS, št. 12/11) in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri nadomesti izobraževalni program Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98 in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Tehniška gimnazija nadomesti izobraževalni program Tehniška gimnazija, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98 in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri nadomesti izobraževalni program Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98 in Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13);
– Izobraževalni program Umetniška gimnazija – glasbena smer nadomesti izobraževalni program Umetniška gimnazija – glasbena smer, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri (Uradni list RS, št. 5/00), Odredbo o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 25/13), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 7/14);
– Izobraževalni program Umetniška gimnazija – plesna smer nadomesti izobraževalni program Umetniška gimnazija – plesna smer, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri (Uradni list RS, št. 5/00), Odredbo o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 25/13), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 7/14);
– Izobraževalni program Umetniška gimnazija – likovna smer nadomesti izobraževalni program Umetniška gimnazija – likovna smer, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za gimnazije (Uradni list RS, št. 54/98), Odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri (Uradni list RS, št. 5/00), Odredbo o spremembi izobraževalnega programa umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 25/13), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 7/14);
– Izobraževalni program Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – likovna smer nadomesti izobraževalni program Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – likovna smer, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer, likovna smer) (Uradni list RS, št. 111/00), Odredbo o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 25/13), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 7/14);
– Izobraževalni program Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – glasbena smer nadomesti izobraževalni program Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – glasbena smer, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnem programu umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer, likovna smer) (Uradni list RS, št. 111/00), Odredbo o spremembi in dopolnitvi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje- instrument; likovna smer) (Uradni list RS, št. 25/13), Odredbo o spremembi izobraževalnih programov gimnazije (Uradni list RS, št. 85/13) in Odredbo o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija (Uradni list RS, št. 7/14).
(2) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(3) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo izvajati s šolskim letom 2018/2019.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-68/2017
Ljubljana, dne 10. novembra 2017
EVA 2017-3330-0061
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje 
znanost in šport