Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3029. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, stran 8603.

  
Na podlagi šestega odstavka 157. člena v zvezi s tretjim odstavkom 159. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 
1. člen 
V Pravilniku o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15) se v tretjem odstavku 7. člena za besedo »straneh« doda besedilo »in jo nadomesti z novo«.
2. člen 
Na koncu drugega odstavka 10. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Našitek službenega znaka na majici s kratkimi rokavi je lahko za do 20 odstotkov manjši.«.
3. člen 
Drugi odstavek 11. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(uniforma naravovarstvenih nadzornikov) 
(1) Osnovno uniformo naravovarstvenih nadzornikov sestavljajo: zimska tehnična jakna, poletna vetrovka, zimske in poletne hlače, krilo, jopa, puli, polo majica z dolgimi in kratkimi rokavi, tehnična majica s kratkimi rokavi, kapa s ščitkom ali klobuk, varnostni brezrokavnik, nogavice, rokavice in čevlji.
(2) Drugi deli uniforme, ki se uporabljajo pri nadzoru v visokogorju, so prešita jakna in zimske tehnične hlače, kapa in gorski čevlji.
(3) Osnovna uniforma je v odtenkih sive barve z zelenimi poudarki. Uporabljena je lahko tudi črna barva. Nogavice in rokavice so barvno usklajene z uniformo. Zaščitni brezrokavnik je fluorescentno rumene barve.
(4) Obutev je prilagojena terenu, kjer naravovarstveni nadzornik opravlja delo.
(5) Kroj in barvne kombinacije so določeni v katalogu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
(6) Obvezni deli uniforme so hlače oziroma krilo in majica oziroma puli, druge dele uniforme pa naravovarstveni nadzornik nosi glede na letni čas in vremenske razmere.
(7) Minimalno število kosov uniforme, ki morajo biti zagotovljeni naravovarstvenemu nadzorniku, in obdobje, v katerem se šteje, da je posamezni kos uniforme izrabljen, sta določena v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
5. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(uniforma prostovoljnih nadzornikov) 
(1) Osnovno uniformo prostovoljnih nadzornikov sestavljajo: poletna vetrovka, polo majica ali puli z dolgimi rokavi, polo majica ali tehnična majica s kratkimi rokavi in kapa s ščitkom ali klobuk.
(2) Osnovna uniforma je v odtenkih sive barve z zelenimi poudarki.
(3) Minimalno število kosov uniforme, ki morajo biti zagotovljeni prostovoljnemu nadzorniku, in obdobje, v katerem se šteje, da je posamezni kos uniforme izrabljen, sta določena v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Določbe 12., 14., 15. in 16. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za prostovoljnega nadzornika.«.
6. člen 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko nadzorniki pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi zunaj delovnega časa uporabljajo le izkaznico oziroma se z njo identificirajo, če preprečujejo prekrške iz enajstega odstavka 155. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).«.
V četrtem odstavku se besedilo »delovno obleko javne gozdarske službe« nadomesti z besedilom »službeno obleko v skladu s predpisom, ki ureja službeno obleko gozdarskih nadzornikov«.
7. člen 
Za prilogo 4 se dodata novi priloga 5 in priloga 6, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uskladitev uniforme) 
Obstoječe uniforme naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov se morajo uskladiti s spremenjenim 12. in 13. členom pravilnika najpozneje v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-262/2017
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EVA 2017-2550-0056
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
 
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti