Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3028. Pravilnik o civilni službeni in delovni obleki neuniformiranih policistov ter čiščenju oblek in nadomestilih, stran 8602.

  
Na podlagi petega odstavka 40.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o civilni službeni in delovni obleki neuniformiranih policistov ter čiščenju oblek in nadomestilih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik za neuniformirane policiste določa sestavo civilne službene obleke in delovne obleke, višino letnega denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene ter način vzdrževanja in nadomestilo za čiščenje oblek.
2. člen 
(civilna službena obleka) 
(1) Civilno službeno obleko sestavljajo:
– zimska in prehodna jakna,
– dežni plašč,
– suknjič,
– pulover,
– hlače,
– srajca z dolgimi in kratkimi rokavi,
– majica z dolgimi in kratkimi rokavi,
– kravata,
– rokavice,
– zimska kapa,
– šal,
– usnjen hlačni pas,
– termo perilo,
– nogavice,
– čevlji (nizki in polvisoki).
(2) Jakna, dežni plašč, suknjič, hlače, pulover in kapa so temne barve in so med seboj barvno usklajeni. Drugi deli oblačil in obutve morajo biti barvno usklajeni s suknjičem in hlačami.
(3) Civilna službena obleka nima policijskih oznak.
3. člen 
(vzdrževanje civilne službene obleke) 
(1) Policisti morajo civilno službeno obleko redno vzdrževati.
(2) Za čiščenje civilne službene obleke pripada policistom letno denarno nadomestilo v višini povprečne, na trgu preverjene cene čiščenja dveh suknjičev in dvojih hlač. Višino nadomestila vsako leto določi generalni direktor policije.
(3) Denarno nadomestilo za čiščenje civilne službene obleke se izplača enkrat letno, za preteklo leto, skupaj s plačo za mesec marec.
4. člen 
(delovna obleka) 
(1) Delovno obleko sestavljajo:
– modularna vetrovka,
– delovni jopič,
– delovne hlače,
– dežne hlače,
– kombinezon,
– majica z dolgimi rokavi in visokim ovratnikom,
– majica s kratkimi rokavi,
– termo perilo,
– zimska in poletna kapa,
– nogavice,
– rokavice,
– identifikacijski narokavni trak,
– hlačni pas,
– službeni pas,
– terenski čevlji,
– nahrbtnik.
(2) Poleg delov iz prejšnjega odstavka delovno obleko neuniformiranih policistov Uprave za policijske specialnosti, Centra za varovanje in zaščito sestavljajo tudi taktični jopič, torbica za prikrito nošenje pištole in odsevni brezrokavnik.
(3) Kombinezon je olivno zelen, čevlji, hlačni in službeni pas so črni, odsevni brezrokavnik je rumen, torbica za prikrito nošenje pištole je rjava ali črna, drugi deli pa so temnejših barv.
5. člen 
(delovna obleka kriminalistov) 
(1) Poleg delov delovne obleke iz prvega odstavka prejšnjega člena delovno obleko kriminalistov Uprave kriminalistične policije, Sektorja za posebne naloge in mobilnih kriminalističnih oddelkov policijskih uprav sestavlja tudi:
– vetrovka,
– taktični jopič,
– kombinezon,
– majica s kratkimi rokavi,
– taktični čevlji,
– maskirna kapa (krinka),
– odsevni brezrokavnik,
– torbica za prikrito nošenje pištole,
– službeni pas – platneni komplet s torbico.
(2) Odsevni brezrokavnik je rumen, drugi deli delovne obleke so črni.
6. člen 
(znaki in identifikacijske oznake) 
(1) Delovna obleka mora biti označena tako, da je na zunaj razvidno, da jo nosi kriminalist oziroma drug neuniformirani policist.
(2) Znaki in identifikacijske oznake so nameščeni na delovni obleki v skladu z uredbo, ki ureja uniformo, položajne oznake in simbole policije.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko neuniformirani policisti, ki naloge opravljajo v civilni službeni obleki, tudi na delovni obleki praviloma ne nosijo oznak policije.
7. člen 
(višina letnega denarnega nadomestila) 
(1) Osnova za izračun letnega denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene je 35 odstotkov osnove, ki jo predstavlja povprečje minimalne bruto plače za januar preteklega leta in minimalne bruto plače za januar tekočega leta v Republiki Sloveniji.
(2) Do denarnega nadomestila iz prejšnjega odstavka so upravičeni policisti, ki so bili na delovna mesta iz četrtega odstavka 40.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) razporejeni najmanj šest mesecev v preteklem letu.
(3) Denarno nadomestilo se izplača enkrat letno za preteklo leto, skupaj s plačo za mesec marec.
8. člen 
(interni akt) 
Generalni direktor policije z internim aktom določi:
– vrsto ter količino delov delovne obleke, ki pripada policistom posamezne notranje organizacijske enote,
– roke uporabe posameznih delov civilne službene obleke in delovne obleke,
– pravila vračanja in zamenjave delov civilne službene obleke in delovne obleke.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen
(rok za izdajo internega akta) 
Generalni direktor policije izda interni akt iz prejšnjega člena v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen 
(rok za uskladitev) 
Deli civilne službene obleke in delovne obleke se uskladijo s tem pravilnikom v petih letih od njegove uveljavitve.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-162/2017
Ljubljana, dne 24. oktobra 2017
EVA 2016-1711-0024
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve