Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3024. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 8570.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17), točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., 18. oktobra 2017 sprejela
S P R E M E M B E  C E N I K A 
cestnine za uporabo cestninskih cest 
I. 
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 77/16 in 44/17) se trinajsta vrstica tabele v II. točki spremeni tako, da se glasi:
»
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Podlehnik)
Prepolje
9,20
19,20
«. 
II. 
Trinajsta vrstica tabele v IV. točki se spremeni tako, da se glasi:
»
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Podlehnik)
Prepolje
7,40
6,50
5,50
15,40
13,50
11,50
«. 
III. 
Te spremembe cenika začnejo veljati 22. novembra 2017.
Št. 420-3/17
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EVA 2017-2430-0062
dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik 
uprave DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-25/2017/3 z dne 9. 11. 2017.