Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3019. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 8559.

  
Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o kategorizaciji 
državnih cest 
1. člen 
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16 in 41/17) se v 9. členu pri številki ceste:
– 623 v stolpcu »dolžina (km)« številka »10,928« nadomesti s številko »10,980«,
– 741 v stolpcu »potek ceste« besedilo »priključek pristanišče Koper« nadomesti z besedilom »Bertoki–Koper (Škocjan)«, v stolpcu »dolžina (km)« pa se številka »3,670« nadomesti s številko »7,165«.
Pri skupni dolžini R3 se številka »2786,936« nadomesti s številko »2790,483«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. novembra 2017.
Št. 00710-23/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2430-0059
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost