Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3011. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2018, stran 8543.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 14. in 135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 23. redni seji dne 26. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2018 
1. člen 
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega metra (v nadaljevanju m2) koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2018 in se uporablja izključno za potrebe določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen 
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2018 znaša 903,00 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine za leto 2017 s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga je določila GZS – Zbornica za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
S 1. 1. 2018 preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 71/16).
Št. 007-19/2017
Jesenice, dne 27. oktobra 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.