Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, stran 8542.

  
Na podlagi 3., 8., 13., 16., 20. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; v nadaljevanju: ZSpo1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US; v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 24. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 39/13, 66/15).
2. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se osma alineja nadomesti z naslednjim besedilom:
»– Organizacijska enota Socialni programi, ki deluje na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec.«
3. člen 
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje, ki ga ustanoviteljica daje javnemu zavodu (organizacijskim enotam: Organizacijska enota Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MKC Slovenj Gradec), Organizacijska enota Mladinski hotel Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MH Slovenj Gradec), Organizacijska enota Socialni programi, ki deluje na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, v upravljanje, je sledeče:
– nepremičnina v Slovenj Gradcu, Ozare 18, na parcelni številki 265 in 266, k.o. Slovenj Gradec,
– nepremičnina v Slovenj Gradcu, Francetova cesta 11, na parcelni številki 210, k.o. SG, ter vsa oprema v stavbi, ki služi za delovanje zavetišča za brezdomne in javne razdelilnice hrane.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2017
Slovenj Gradec, dne 25. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.