Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3002. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka, stran 8535.

  
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka 
1. 
V Občinsko volilno komisiji Občine Pivka se imenujejo:
Predsednik:
Cvetka Rebec, Narin 12, 6257 Pivka
Namestnik predsednika: 
mag. Darja Morelj, Gornja Košana 7, 6256 Košana
1.
član: 
Tamara Bergoč, Slovenska vas 1c, 6257 Pivka
namestnik:
Irena Kristan, Trnje 74, 6257 Pivka
2.
član: 
Cintia Kosmačin, Šmihel 23, 6257 Pivka
namestnik: 
Edmund Julijan Srebot, Petelinje 46b, 6257 Pivka
3.
član: 
Mato Karačić, Kolodvorska cesta 14a, 6257 Pivka
namestnik:
Ivan Penko, Gradec 3, 6257 Pivka
2. 
Mandat članov traja 4 leta.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 03201-20/2013, z dne 17. 10. 2013.
Št. 9000-17/2017
Pivka, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.