Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2998. Odlok o določitvi imena ulice – drevoreda v mestu Murska Sobota, stran 8446.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o določitvi imena ulice – drevoreda v mestu Murska Sobota 
1. člen 
Na območju Mestne občine Murska Sobota, se v mestu Murska Sobota, na novo imenuje ulica – drevored z območjem:
Drevored Martina Luthra – drevored zaokroža zelene in urbane površine, poteka vzdolžno v približni smeri vzhod–zahod, na osi med vhodom v cerkev Martina Luthra in grajskim portalom, enako kot Trubarjev drevored. Ulica sega od Kardoševe ulice na zahodu do Slovenske ulice na vzhodu.
2. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
3. člen 
Mestna občina Murska Sobota zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb in ulične napisne table.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-0001/2017-5(130)
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.