Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2995. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje, stran 8441.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/17) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) sta Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 14. 9. 2017 sprejela
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje 
I. 
(1) Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se določi ekonomska cena v naslednji višini:
I. starost. obdobje
458,95 €
Kombinacija in 3–4
380,17 €
II. starost. obdobje
352,97 €
(2) Cena poldnevnega programa znaša 80 % cene posameznega programa.
II. 
Ta Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje začne veljati po potrditvi na občinskih svetih obeh občin in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jo za obe občini izvede Občina Mozirje. Nova cena iz tega Sklepa o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje se začne uporabljati za mesec, ki sledi mesecu objave.
III. 
Z uveljavitvijo tega Sklepa o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje prenehata veljati Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 60/13) in Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje (Uradni list RS, št. 60/13).
Št. 602-002/2017
Mozirje, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 007-0001/2017-9
Rečica ob Savinji, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.