Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2989. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 8437.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne Občine Ljubljana na 28. seji 23. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1732 285/5 v izmeri 204 m2, parcela 1732 285/4 v izmeri 396 m2, parcela 1738 267/17 v izmeri 62 m2, parcela 1738 267/19 v izmeri 11 m2, parcela 1725 3255/4 v izmeri 20 m2, parcela 1756 982/51 v izmeri 23 m2, parcela 1753 759/2 v izmeri 101 m2, vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2016-52
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.