Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2984. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras, stran 8435.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/04 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 21. redni seji dne 25. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras 
1. člen 
Besedilo devete alineje prvega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Komenski Kras (Uradni list RS, št. 1/16, 62/16, 77/16, 23/17) se dopolni tako, da se glasi:
»– imenuje stalne ali občasne komisije in druga telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti, ter stalno kadrovsko komisijo, ki jo sestavljata dva člana sveta in direktor zavoda, in ki izvaja kadrovske postopke in svoje odločitve predlaga v potrditev svetu zavoda,«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2015
Komen, dne 25. oktobra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.