Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2982. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma, stran 8431.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 20. redni seji dne 14. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma 
1. člen 
11. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Zoper odločbo iz prejšnjega člena tega pravilnika je dopustna pritožba na župana Občine Kanal ob Soči v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2017-13
Kanal ob Soči, dne 14. septembra 2017
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.