Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2981. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Jesenice, stran 8431.

  
Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in spr.) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) na 23. redni seji dne 26. 10. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Občinski svet Občine Jesenice je na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice sprejel sklep št. 546, s katerim je ugotovil, da je občinski svetnici Zdenki Kajdiž predčasno prenehal mandat z dnem 18. 8. 2017.
2. člen 
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe Andreju Muharju, roj. 26. 3. 1972, stanujočem na Lipcah 36, 4273 Blejska Dobrava.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-12/2017
Jesenice, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.