Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2974. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji volilne enote 200 – Postojna, stran 8429.

  
Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 17. seji 6. 11. 2017 sprejela
S K L E P 
o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji volilne enote 200 – Postojna 
V volilni komisiji volilne enote 200 – Postojna
se razreši:
dolžnosti članice:
Meira Hot
in
se imenuje:
– za članico:
Polonca Skendžič, roj. 27. 11. 1982, Veluščkova 2, 6000 Koper.
Št. 040-35/2014-654
Ljubljana, dne 6. novembra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik