Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2878. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 8041.

  
Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11, 107/12, 55/13, 52/14 in 90/15) se spremeni 1. člen, ki se po novem glasi:
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
Vrsta programa
Cena programa 
v EUR
1. starostno obdobje 1 do 3 let – dnevni program 
476,22
2. starostno obdobje 3 do 6 let – dnevni program 
339,74
kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta – dnevni program 
359,72
poldnevni program v kombiniranih oddelkih in v oddelkih 2. starostnega obdobja 
305,77
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 11. 2017 dalje.
Št. 007-0011/2017-1(120)
Slovenske Konjice, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.