Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2877. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 8041.

  
Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. korespondenčni seji sklicani dne 24. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 17,25 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 12,46 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 4,79 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo in državni praznik znaša 20,05 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,26 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 4,79 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 12202-0074/2012-2 (128) z dne 20. 12. 2012.
Št. 12202-0081/2017-3(128)
Slovenske Konjice, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.