Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec, stran 8033.

  
Na podlagi 10. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12, 94/12 in 24/14) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), se spremeni 6. člen, tako da se spremeni vrstica 8.6 in se sedaj glasi:
Zap. 
št.
Št. ceste
Št. 
odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini
Dolžina odseka 
v sosednji občini
Namen uporabe
8.6
992986
Žalec zahod cesta I
O 490611
Z p242/44
130
V
2. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), se spremeni 7. člen, tako da se s seznama črtajo vrstice:
Zap. št.
Št. ceste
Št. 
odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini
Dolžina odseka 
v sosednji občini
Namen uporabe
121.4
993064
PCAG 1 – proti Arja vas 107
O 993063
Z HŠ 107
113
V
121.5
993065
PCAG 1 – proti Arja vas 101
O 993063
Z HŠ 101
113
V
121.6
993066
PCAG 1 – cesta K proti zahodu
O 993063
O 993062
127
V
3. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), se spremeni 7. člen, tako da se spremeni vrstica 52.1 in sedaj glasi:
Zap. št.
Št. ceste
Št. 
odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini
Dolžina odseka 
v sosednji občini
Namen uporabe
52
990990
Breskov nasad
52.1
990991
Breskov nasad
C 990770
Z p789/1
340
V
4. člen 
K spremembi kategorizacije občinskih javnih cest v Občini Žalec je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2017-167 (507), z dne 2. 10. 2017.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-0003/2017
Žalec, dne 20. oktobra 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.