Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2871. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin, stran 8031.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 17. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin
1. člen 
Cene programov v vrtcih na območju Občine Tolmin od 1. 11. 2017 dalje (v EUR) znašajo:
Dnevni program
Poldnevni program
Prvo starostno obdobje
478,90
382,01
Drugo starostno obdobje
354,15
275,97
Cena neporabljenih živil na dan odsotnosti
1,77
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cen programov vrtca v Občini Tolmin, številka 381-01/96, z dne 28. 3. 2013.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017.
Št. 602-0002/2006
Tolmin, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.