Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2865. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji, stran 8016.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 
I. 
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
II. 
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša:
– 17,83 EUR/h na delovni dan,
– 24,01 EUR/h ob nedeljah in nočnem času,
– 25,56 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
III. 
Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100 % cene vodenja in koordinacije, kar znaša 2,36 EUR/h in 75 % cene neposredne socialne oskrbe, kar znaša 11,60 EUR/h, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v višini 16,24 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času in v višini 17,40 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevih.
IV. 
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu znaša:
– 3,87 EUR/h na delovni dan,
– 5,41 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 5,80 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
V. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/16).
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Št. 551-007/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.