Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji, stran 8013.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji 
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 80/10), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Za 4. členom odloka se doda nov člen 4.a tako, da se le-ta glasi:
»4.a člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Opis odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
209001
C R3 645
Ustje – Staretov trg – Usnjarska cesta
C R2 416
374
V
2.
209011
C 209000
Pungrt – Cerkovnik – R2 416
C R2 416
696
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
1.070 m
« 
3. člen
V 5. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji tako, da se iz seznama javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji izvzamejo naslednje javne poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Opis odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
8.
709182
C 426110
Dolnji Vrh – vikend naselje
Z HŠ 9
359
V
15.
709222
C 638070
Mišji Dol – Mihelca
O 709222
1.332
V
20.
709301
C 208210
Sp. Preska
Z HŠ 36
963
V
V…vsa vozila
4. člen
V 5. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji tako, da se v seznamu javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji spremenijo in dodajo naslednje javne poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Opis odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
7.
709181
C 426110
Dolnji Vrh – Zagrič
O 709171
3.004
V
7.1
709182
O 709181
Zagrič 28
Z HŠ 28
314
V
7.2
709183
O 709181
Zagrič 31
Z HŠ N.H.
64
V
12.
709212
O 709211
Obla Gorica – Stara Gora 8b
Z razcep
155
V
13.1
709214
O 709211
Obla Gorica – Y križišče
O 709212
23
V
13.2
709215
O 709213
Stara Gora 16
Z HŠ 16
99
V
13.5
709218
O 208202
Poljane 11
Z HŠ 11
272
V
14.1
709222
O 709221
Primskovo 7
Z HŠ 7
68
V
14.2
709223
O 709221
Primskovo 2
Z HŠ 2
202
V
14.3
709224
O 709223
Primskovo 4
Z razcep
409
V
14.4
709225
C 426110
Mišji Dol – cerkev
Z HŠ 5
153
V
14.5
709231
C 426110
Dolnji Vrh 1g
Z HŠ 1g
236
V
14.6
709232
C 426110
Gornji Vrh 9
Z HŠ 9
356
V
14.7
709233
C 426110
Sevno 4
Z HŠ 4
252
V
14.8
709234
C 426110
Sevno 40
Z HŠ 40
382
V
14.9
709241
C 638070
Mišji Dol – Mihelca 11
Z HŠ 11
467
V
14.10
709242
O 709241
Mihelca 1
Z HŠ 4
678
V
14.11
709243
O 709242
Mihelca 6b
Z HŠ 6b
237
V
18.
709271
C 208210
Jelša 1
Z razcep
749
V
18.2
709282
O 709261
Preska 18
Z HŠ 18
411
V
18.3
709283
O 709261
Preska 20
Z HŠ 20
97
V
19.
709291
C 208210
Preska 35
Z HŠ 35
599
V
21.
709311
C 208210
Liberga 7
Z razcep
265
V
22.1
709322
C 208210
Jelša – pokopališče
Z HŠ 21
275
V
28.
709344
C R2 417
Mala Kostrevnica 47
Z razcep
604
V
29.1
709346
C 426110
Mala Kostrevnica – povezava mimo HŠ 25
C 426110
414
V
30.
709351
C 426110
Mala Kostrevnica – Velika Kostrevnica
C 426110
318
V
33.
709373
O 709372
Dvor 4b
Z HŠ 4b
254
V
35.1
709382
O 709381
Velika Kostrevnica 41
Z razcep
110
V
42.1
709481
O 710861
Javorje 3
Z HŠ 3
672
V
42.2
709482
O 710861
Javorje – povezava pri HŠ 2a
O 709481
197
V
42.3
709483
O 709482
Javorje – proti cerkvi
Z razcep
124
V
42.4
709484
O 710861
Javorje 16
Z HŠ 16
173
V
54.
709631
C 138070
Gozd-Reka 16
Z HŠ 16
105
V
59.
709701
C R3 645
Štangarske Poljane – Dragovšek 19
Z HŠ 19
1.632
V
62.
709722
C R3 645
Štangarske Poljane 4
Z razcep
115
V
64.1
709733
O 709732
Dragovšek 16
Z HŠ 16
107
V
78.
709841
C 209000
Šmartno – Staretov trg – Tomazinova ul. 11
Z HŠ 11
284
V
83.
709882
O 709881
Velika Štanga – povezava mimo HŠ 23
C 208260
184
V
86.1
709911
O 709711
Mala Štanga 6
Z HŠ 6
216
V
90.
709941
O 709931
Mala Štanga – Golišče
C 208280
524
V
1.873 Litija
95.
710162
C 208100
Gradiške Laze 15
Z HŠ 15
76
V
99.1
710167
C 208090
Spodnja Jablanica 2e
Z HŠ 2e
176
V
102.
710192
O 710191
Zg. Jablanica – pokopališče
Z pokopališče
125
V
105.
710751
O 710754
Šmartno – Bartlova ul. 5
Z HŠ 5
92
V
106.
710752
O 710751
Šmartno – Bartlova ul. – povezava mimo HŠ 6
O 710753
143
V
107.
710753
O 710761
Šmartno – Bartlova ul. 13
Z HŠ 13
85
V
108.
710754
C 208240
Šmartno – Bartlova ul. – Prečna ul. 5
Z HŠ 5
133
V
108.1
710755
O 710753
Šmartno – Bartlova ul. 14
Z HŠ 14
45
V
109.
710761
C 208240
Šmartno – Levstikova ul. 13
Z HŠ 13
227
V
110.
710762
O 710761
Šmartno – Levstikova ul. – Jeze
C R3 645
91
V
111.
710771
C R3 645
Šmartno – Za povrtmi – Staretov trg
C 209000
348
V
112.
710772
O 710771
Šmartno – Za povrtmi – povezava mimo HŠ 5
C R3 645
66
V
113.
710773
C R3 645
Šmartno – Ustje 35a
Z HŠ 35a
289
V
114.
710774
O 710773
Šmartno – pokopališče
Z pokopališče
139
V
114.1
710781
C 208240
Šmartno – Litijska c. 25
Z HŠ 25
31
V
114.2
710782
C 208240
Šmartno – Litijska c. 11
Z HŠ 11
56
V
117.
710802
O 710801
Šmartno – Staretov trg – povezava mimo HŠ 17
C 209010
71
V
118.
710811
C 209010
Šmartno – Usnjarska c. 14
Z p. 1029/12
115
V
119.
710821
C 209010
Šmartno – Valvazorjeva ul. 53
Z HŠ 53
770
V
120.
710831
O 710821
Šmartno – Na Roje – Tomazinova ul. 13
Z HŠ 13
613
V
120.1
710832
O 710831
Šmartno – Na Roje 8a
Z HŠ 8a
142
V
121.
710841
C 208240
Šmartno – Mahovna 10
Z p. 547/18
206
V
124.
710862
O 710861
Leskovica 1a
Z HŠ 1a
181
V
125.
710863
O 710861
Leskovica 6
Z HŠ 6
318
V
126.
710871
C 209010
Šmartno – Cerkovnik 22
Z HŠ 22
96
V
127.
710872
C 209010
Črni Potok 1
Z HŠ 1
68
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
115.621 m
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-138(507) z dne 4. 8. 2017.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-18/2006-89
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.