Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2859. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8005.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
I. 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah, parcelna št. 3446/3 k.o. 1394 – BUČKA (ID 5859899), parcelna št. 3446/2 k.o. 1394 – BUČKA (ID 5859898), parcelna št. 3413 k.o. 1394 – BUČKA (ID 5107690), parcelna št. 2793/2 k.o. 1462 – ZBURE (ID 5289865), parcelna št. 2793/4 k.o. 1462 – ZBURE (ID 6388682) in parcelne št. 3260 k.o. STARA VAS (ID 2989207).
II. 
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0019/2017-3
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.