Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2858. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 8004.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
1. člen 
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine in oprema, ki so v lasti Občine Škocjan in so namenjeni kulturi.
Javna infrastruktura na področju kulture iz prejšnjega odstavka so nepremičnine, določene v seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa, in oprema v teh nepremičninah.
2. člen 
Nepremičnine, določene v seznamu nepremičnin iz drugega odstavka prejšnjega člena tega sklepa, se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0018/2017
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.
SEZNAM JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 
Zap. št.
Naziv
Naslov
K.o.
Parcelna 
številka
Površina parcele (m2) *
ID stavbe
Površina – stavba (m2)*
1
Metelkov dom
Škocjan 35, 
8275 Škocjan
Stara vas
32/6
274
353
266,90
2
Kulturni dom Bučka
Bučka 2, 
8275 Škocjan
Bučka
588/10
302
2733
326,63
* podatek vzet iz PISO, stanje 6. 10. 2017