Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2854. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7994.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 21. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2623/2, zemljišče v izmeri 21 m2, k.o. 1400 – Straža,
– parc. št. 2623/4, zemljišče v izmeri 27 m2, k.o. 1400 – Straža,
– parc. št. 2623/3, zemljišče v izmeri 130 m2, k.o. 1400 – Straža.
II. 
Nepremičnine iz prejšnjega člena prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentrupert.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2017-2
Šentrupert, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.