Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2844. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2), stran 7982.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 30. seji dne 11. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2) 
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1008/49 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6761306).
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0027/2017
zveza spis št. 478-108/2017
Slovenj Gradec, dne 12. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.