Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2841. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 7976.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 10. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Zemljišču katastrska občina 2440 Veliko Polje parcela 3276/2 (ID 6677260) preneha status grajenega javnega dobra.
V zemljiški knjigi se pri navedenem zemljišču izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2017-11
Sežana, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.