Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2834. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, stran 7966.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 17. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec 
1. člen 
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 5/17; v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen 
4. člen pravilnika se dopolni, tako da se v prvi alineji za besedo »registrirana« in pred besedno zvezo »v Republiki Sloveniji« vrine besedna zveza:
»za izvajanje športne dejavnosti kot glavne dejavnosti društva (standardna klasifikacija dejavnosti R93.1 – športne dejavnosti)«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2017
Rogatec, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.