Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi Občine Postojna, stran 7966.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 25. redni sejidne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi Občine Postojna
1. člen 
Prvi odstavek 6. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi Občine Postojna (Uradni list RS, št. 67/16) se spremeni tako, da glasi:
(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v naslednjih objektih, ki so v lasti Občine Postojna:
Št.
Objekt
Naslov
1.
Občinska stavba
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
2.
Kulturni dom Postojna
Gregorčičev drevored 2, 6230 Postojna
3.
Knjižnica Bena Župančiča Postojna
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
4.
Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna
5.
Vrtec Postojna – enota Pastirček
Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
6.
Vrtec Postojna – enota Zmajček
Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna
7.
Zdravstveni dom dr. Franca Amrožiča
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
8.
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna – Matična šola
Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna
9.
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna – POŠ Bukovje
Bukovje 4, 6230 Postojna
10.
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna – Matična šola
Trg padlih borcev 1a, 6230 Postojna
11.
Telovadnica Osnovne šole Prestranek
Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek
12.
Omrežje javne razsvetljave v Občini Postojna
Celotno območje Občine Postojna
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016
Postojna, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.