Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna, stran 7965.

  
Na podlagi 21., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16 in 54/17), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 25. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna 
1. člen 
V Odloku o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 19/09, 36/09, 5/10, 81/13, 97/14) se besedilo tretjega odstavka 14. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno in uvedeno plačevanje parkirnine, mora čas začetka parkiranja označiti z listkom iz parkomata, na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
Čas začetka dovoljenega brezplačnega parkiranja lahko voznik označi z listkom iz parkomata, s parkirno uro oziroma na drug ustrezen način, iz katerega bo jasno razviden čas s prikazom ure in minute začetka parkiranja.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Postojna, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.