Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, stran 7938.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 22. redni seji dne 11. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12, 43/13, 33/14 in 40/16) se v 5. členu v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih Občine Laško in med naselji so:« nadomesti zapis pod zaporedno številko 254:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
254
702180
702185
O 702181
Na Pristavi–Vodovnik
Z HŠ 9
49
ter spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Laško znaša 282.156 m (282,156 km).«
2. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-166(507) z dne 2. 10. 2017.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0008/2017
Laško, dne 11. oktobra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.