Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, stran 7924.

  
Na podlagi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 22. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
1. člen 
Spremeni se 6. člen pravilnika, tako, da se glasi:
»Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
Gospodinjstva uporabljajo za odlaganje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov hišne kompostnike, ali tipizirane posode in izjemoma na ekoloških otokih, katerih volumen je določen na podlagi števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
Posode za biološke razgradljive kuhinjske odpadke so nameščene pri vsakem gospodinjstvu in na vseh območjih stanovanjskih blokov v mestu Ilirska Bistrica, ter na ekoloških otokih v naselju z več stanovanjskimi zgradbami Podgrad, Knežak. Za ostale vasi pa se to določilo uporablja, v kolikor se za tak način pisno odloči vsaj 75 % stalno prijavljenih prebivalcev za posamezno naselje.
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke odlagamo:
– zelenjavne odpadke
– olupke in ostanke sadja
– kavno in čajno goščo
– netekoče ostanke hrane (meso, drobne kosti)
– jajčne lupine
– pokvarjene prehranske izdelke (brez embalaže)
– papirnate robčke in brisače
– odpad, ki nastane pri delu na vrtovih, košnja trave, urejanju živih meja in obrezovanju dreves (samo tanjše veje do debeline 3 cm).
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke ne smemo odlagati naslednjih odpadkov:
– jedilnega olja in maščob
– tekočih ostankov hrane
– plastične in kovinske embalaže živil
– higienskih plenic in vložkov
– kemikalij barv in lakov
– zdravil
– tekstila.
Prevzemanje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov se izvaja 1x na teden v poletnem obdobju in 1x na 14 dni v zimskem obdobju (36 x na leto).
Zbrane biološke odpadke se pripelje v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se na vhodu stehta zbrano količino in odpelje pooblaščenemu podjetju v predelavo.«
2. člen 
Spremeni se 7. člen pravilnika, tako, da se glasi:
»Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, košnja trave, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Tovrstni odpad se prevzema v Zbirnem centru Ilirska Bistrica, kjer je urejeno sprejemno mesto. Izvajalec izvaja tudi odvoz zelenega vrtnega odpada po naročilu v zabojniku ali tipskih vrečah, ki so zelene barve. Odvoz po naročilu se obračuna po veljavnem ceniku.
Zeleni vrtni odpad se lahko zbira tudi v zabojnikih za biološko razgradljive kuhinjske odpadke.«
Št. 007-4/2015
Ilirska Bistrica, dne 16. oktobra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.