Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, stran 7907.

  
Na podlagi 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/17) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 3. izredni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna 
1člen
V prvem členu odloka, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občina Brezovica, v skladu s »Pogodbo o prenosu izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna«, na Republiko Slovenijo, prenaša v izvrševanje omejen obseg ustanoviteljskih pravic, v obsegu, ki je namenjen učinkovitemu izvajanju naslednjih zdravstvenih programov, ki jih kot programa na sekundarni ravni zdravstvenega varstva izvaja MKZ Rakitna, in sicer v prvi alineji a) točke 6. člena odloka opredeljeno področje 86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost.«
2. člen 
Spremeni se besedilo 8. člena odloka, tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev,
– en predstavnik Republike Slovenije,
– štirje predstavniki občine ustanoviteljice.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnika Republike Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljice zavoda imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.«
3. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34/17
Brezovica, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.