Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2795. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu, stran 7902.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 20. 10. 2017 sprejel
S O G L A S J E 
k cenam storitve pomoč družini na domu 
1. Občinski svet daje soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Ajdovščina izvajata Dom starejših občanov Ajdovščina in koncesionar Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki znaša za uro socialne oskrbe:
– od ponedeljka do sobote 5,80 €,
– na dan nedelje 7,50 €,
– na dan državnega praznika, ki je dela prost dan 8,00 €.
Cena storitve se uporablja od 1. novembra 2017.
2. Sklep prične veljati 1. 11. 2017. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 41032-20/2011 in 41032-23/2011, ki ga je Občinski svet sprejel na 15. redni seji dne 22. 3. 2012.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41032-4/2016, 41032-5/2016
Ajdovščina, dne 23. oktobra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin
 
Po pooblastilu župana z dne 20. 10. 2017 
Podžupan 
Alojzij Klemenčič l.r.