Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2793. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2017, stran 7901.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, september 2017 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2017 v primerjavi z avgustom 2017 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2017 je bil 0,013.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2017 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,016.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2017 v primerjavi z avgustom 2017 je bil 0,002.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2017 je bil 0,013.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2017 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,014.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2017 v primerjavi s povprečjem leta 2016 je bil 0,012.
Št. 9621-136/2017/5
Ljubljana, dne 20. oktobra 2017
EVA 2017-1522-0031
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije