Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2785. Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju ustanove Fundacija Janez Vajkard Valvasor, ustanova za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, stran 7874.

  
Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena, četrte alineje 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k odločitvi uprave o prenehanju ustanove na zahtevek Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, Novi trg 3, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O 
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k odločitvi uprave o prenehanju Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, Novi trg 3, 1000 Ljubljana, matična številka 1577786000.
Št. 0140-73/2017/3
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EVA 2017-3340-0018
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo