Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2777. Sklep o imenovanju dveh članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 7841.

  
Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s sedmim odstavkom 17. člena in četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju dveh članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenujeta:
Marjan DORA,
Matej WEISSENBACH
za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 30/16).
Št. 010-02/17-13/22
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2280-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik