Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2775. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, stran 7840.

  
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 in 23/17 – ZSSve) in tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 
Imenuje se:
Mitja KOZAMERNIK na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-05/17-9/6
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2223-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik