Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2764. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno, stran 7817.

  
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. seji dne 18. 10. 2017 v zvezi s predlogom za določitev cen programov v vrtcih, sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno 
1. člen 
Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog - Trebelno znašajo:
VRTEC
I. STAROSTNO OBDOBJE
STAROSTNO KOMBINIR. ODDELEK I. in II. starostnega obdobja
II. STAROSTNO OBDOBJE Homogeni oddelek
II. STAROSTNO OBDOBJE
Mokronožci
459,54 €
366,77 €
378,55 €
346,69 €
2. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. člen 
Staršem, ki podajo pisno izjavo, da je njihova odsotnost zaradi službe z upoštevanim časom vožnje prevoza na delo in z dela, daljša kot 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur zaračuna 2 EUR. Staršem, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur in ne podajo pisne izjave, da je otrok upravičeno v vrtcu nad 9 ur, ali pridejo po otroka po končanem delovnem času vrtca, se za vsako začeto uro zaračuna 4,00 EUR.
4. člen 
Dovoljeno število otrok v oddelku se skladno s 17. členom Zakona o vrtcih, poveča za največ dva otroka v oddelku.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2017 dalje.
Št. 301-0044/2017
Mokronog, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.