Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2755. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža, stran 7807.

  
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 17. seji dne 26. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Občini Straža 
1. člen 
Na javnih površinah v Občini Straža, ki jih določi župan s sklepom, se uvaja videonadzor zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
Namena iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi.
Videonadzor se lahko izvaja le pod pogoji in z omejitvami, določenimi v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in v tem pravilniku.
2. člen 
Kamere, ki se nahajajo na lokacijah, določene v sklepu iz prvega člena tega pravilnika, morajo biti postavljene tako, da ne snemajo vhodov v stanovanjske in poslovne zgradbe brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov oziroma stanovalcev in tako ne kršijo pravice do zasebnosti.
Videonadzorni sistem mora biti fizično tako zavarovan, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam.
3. člen 
Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje:
– slikovni posnetek oseb,
– datum in čas vstopa ali izstopa iz nadzorovanega območja,
– čas zadrževanja na nadzorovanem območju.
4. člen 
Videoposnetki se tekoče avtomatsko brišejo oziroma se izbrišejo najkasneje v tridesetih dneh od nastanka.
Videoposnetki dogodkov, zaradi katerih je uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku, se predajo pristojnemu organu.
5. člen 
Videoposnetke spremljajo na ekranu ali jih kasneje pregledujejo ter vodijo evidenco videonadzornega sistema uslužbenci oziroma osebe, ki jih s pisnim pooblastilom določi župan ali pogodbeni obdelovalec skladno s pogodbo.
Upravljavec videonadzora vodi evidenco oziroma poseben dnevnik dela videonadzornega sistema, iz katerega je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni podatki iz evidence videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
Za evidenco videonadzornega sistema se vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov, ki se ga pošlje informacijskemu pooblaščencu.
6. člen 
Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno in razločno nameščeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njim najpozneje v trenutku, ko se nad njim začne izvajati videonadzor in vsebuje naslednje informacije:
– da se na določeni javni površini izvaja videonadzor,
– naziv izvajalca videonadzora,
– telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območja, ki se snema.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017-3
Straža, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.