Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2739. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, stran 7762.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca 
1. člen
Prva alineja 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»– Obvestilo komisije za sprejem otrok v vrtec o zavrnitvi vključitve otroka v Osnovno šolo Log - Dragomer, Enoto vrtca Log - Dragomer v šolskem letu, ki se prične v tekočem letu ali potrdilo ravnateljice osnovne šole, da je bila vključitev otroka v vrtec zavrnjena. Potrdilo ravnateljice velja za otroke, ki pred zasedanjem komisije še niso izpolnjevali starostnega pogoja 11 mesecev.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-19/2008-48
Dragomer, dne 27. septembra 2017
 
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.