Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2733. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija, stran 7757.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 17. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija 
1. člen 
Občina Litija daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša:
– 17,83 EUR/h na delovni dan,
– 24,01 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 25,56 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
3. člen 
Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu, in sicer:
– v višini 100 % ali 2,36 EUR/h, kar predstavlja stroške vodenja, koordinacije in strokovne priprave dogovorov,
– v višini 61,80 % cene neposredne socialne oskrbe:
 v višini 9,56 EUR/h, kar predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan,
 v višini 13,38 EUR/h, kar predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času, ter
 v višini 14,34 EUR/h, kar predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevih.
4. člen 
Cena za uporabnika storitve pomoč družini na domu, upoštevajoč subvencijo v višini 61,80 % cene neposredne socialne oskrbe, znaša:
– 5,91 EUR/h na delovni dan,
– 8,27 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 8,86 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 30/16).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-4/2017
Litija, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.